تجهیزات پارکینگ

برای داشتن یک پارکینگ هوشمند و مدیریت کامل آن همیشه نیاز به تجهیزات پارکینگ خاصی می باشد که شرکت جهان گستر این تجهیزات پارکینگ  را با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت در اختیار شما میگذارد.

تجهیزات سیستم پارکینگ شامل چه اجزایی می باشد؟

شامل امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خاصی است،که توسط آن را می توان به چند بعد تقسیم کرد

بخش مدیریتی : شامل مدیریت مالی-مدیریت جایگاه پارک-مدیریت زمان پارک-و…

بخش اطلاع رسانی: تجهیزات پارکینگ مانند تابلو های نشاندهنده ظرفیت-هزینه پارکینگ- جایگاه خالی پارک

بخش خودکار-شامل ارائه و دریافت کارت پارکینگ-دریافت هزینه پارک

فهرست