مديران مجموعه‌هاي تفريحي و شهربازي‌ها مي‌توانند با خريد اين پرينتر، به چاپ كارت شهربازي با لوگوي خاص مجموعه بپردازند.

فهرست