نمایشگر شماره کمد
این نمایشگر کمد  با قابلیت نمایش تا 5 رقم بوده و امکان ارتباط با دستگاههای دماوند باشگاهی ،پارمیدو باشگاهی و هما باشگاهی را دارد. ومی تواند شماره کمد فعال را که به کاربراختصاص داده  شده نمایش بدهد
فهرست