قفل آنلاین کمد مدل c1

این قفل کمد که یک نوع قفل آنلاین کمد است در باشگاه های ورزشی برای قفل های کمد باشگاهی و قفل کمد استخری بکار می رود.

مزیت:

  • هزینه کم
  • استفاده آسان

توضیحات

قفل کمد آنلاین است که بصورت مستقل یک کمد آنلاین را کنترل میکند

فهرست