قفل آنلاین کمد مدل c0

این قفل کمد که به قفل آنلاین c4 وصل می شود و به تنهایی کاربرد ندارد

مزیت:

  1. هزینه کم
  2. استفاده آسان

توضیحات

قفل کمد است که به قفل c4 نصب میشود و با گرفتن دستور از قفل c4 می تواند کمد را باز  نماید

فهرست