لوازم پرینتر چاپ کارت

لوازم سرویس پرینتر چاپ کارت

از لوازم سرویس پرینتر چاپ کارت برای سرویس و تمیز کردن پرینتر چاپ کارت استفاده میشود.

که معمولا برای هر دستگاه چاپگر چاپ کارت پرسنلی متفاوت می باشد.

لوازم سرویس پرینتر چاپ کارت نیسکا

در پرینترهای چاپ کارت نیسکا معمولا این لوازم شامل موارد زیر هستند :

کارت تمیز کننده( card cleaner ) ، قلم تمیز کننده ( swab ) ، ماژیک هد
که هر کدوم از این اقلام داخل یک جعبه هست .

معمولا 5 عدد کارت + 5 عدد قلم و 1 عدد ماژیک ،

این تعداد در جعبه های نیسکا به این شکله

فهرست