ریبون لمینت ساده CLEAR 1.0MIL PATCH

مشخصات فنی ریبون لمینیت ساده

تعداد 250 پرینت

یک لایه نسبتا ضخیم  به صورت شفاف بر روی کارت از طریق حرارت دستگاه لمینتورNISCA L5302 یا NISCA L151 اضافه می شود که باعث افزایش ماندگاری رنگ و طول عمر بیشتر کارتها میگردد.

چاپ 3 میل کوچکتر از کارت PVC

مناسب برای لمینتور نیسکا مدلL151  و L5302

توضیحات :

CLEAR 1.0MIL- ریبون لمینیت

ریبون لمینیت ساده پرینتر چاپ کارت نیسکا با تعداد ۲۵۰ پرینت چاپ

ریبون لمینت پرینتر کارت نیسکا برای استفاده در لمینتور نیسکا  کاربرد داشته و این ریبون لمینیت ساده قادر به چاپ ۲۵۰ کارت PVC یک رو می باشد.

ریبون لمینت ساده  مدل LC CLEAR

مشخصات فنی
ریبون لمینیت ساده

تعداد 500 پرینت

یک لایه نسبتا نازک به صورت شفاف بر روی کارت از طریق حرارت دستگاه لمینتورNISCA L5302 یا NISCA L151 اضافه می شود که باعث افزایش ماندگاری رنگ و طول عمر بیشتر کارتها میگردد.

چاپ لب به لب کارت PVC

مناسب برای لمینتور نیسکا مدلL151  و L5302

توضیحات :

ribbon_LC_CLEAR_H00267ریبون لمینیت نیسکا

ریبون لمینیت ساده پرینتر چاپ کارت نیسکا با تعداد 500 چاپ

ریبون لمینت پرینتر کارت نیسکا برای استفاده در لمینتور نیسکا  کاربرد داشته و این ریبون لمینیت ساده قادر به چاپ 500 کارت PVC یک رو می باشد.

 

ریبون هولوگرام ( لمینت طرح دار ) نیسکا

HOLOGRAM GENSEC-500-H00098-2 ریبون لمینیت

HOLOGRAM GENSEC-500-H00098-2 ریبون لمینیت

مشخصات فنی
ریبون هولوگرام یا لمینت طرح دار

تعداد 500 پرینت و 250 پرنیت

یک لایه نسبتا نازک یا ضخیم  به صورت شفاف و دارای علائم هفت رنگ  بر روی کارت از طریق حرارت دستگاه لمینتورNISCA L5302 یا NISCA L151 اضافه می شود که باعث افزایش ماندگاری رنگ و طول عمر و امینت  بیشتر کارتها میگردد.

نوع  چاپ به دو صورت لب به لب و 3 میل کوچکتر از کارت PVC می باشد.

مناسب برای لمینتور نیسکا مدلL151  و L5302

توضیحات :

ریبون هولوگرام یا لمینت طرح دار پرینتر چاپ کارت نیسکا با تعداد 500 پرینت چاپ

ریبون هولوگرام یا لمینت طرح دار پرینتر کارت نیسکا برای استفاده در لمینتور نیسکا  کاربرد داشته و این هولوگرام قادر به چاپ  500 و 250 کارت PVC یک رو می باشد.

این نوع لمینت طرح دار با شماره سریال   P00302 ,P8G-567,H00098نیز موجود می باشد که دارای طرح های دیگری نیز می باشد.

امکان سفارش این نوع لمینت با لوگوی شرکت و سازمان نیز وجود دارد.

فهرست