ریبون رنگی پرینتر EVOLIS-YMCKO-R3011-اصلی

مشخصات فنی
ریبون رنگی کامل پانل  YMCKO

ریبون رنگی EVOLIS

ریبون رنگی EVOLIS

برای استفاده در  پرینتر کارت شناسایی Tattoo, Pebble, Dualys, Quantum, Securion

 برای چاپ انواع کارت شناسایی ، کارت ویزیت ، کارت گارانتی، کارت دانشجویی،کارت عضویت و مناسب می باشد .

امکان چاپ 200 عدد کارت یکرو

ریبون رنگی پرینتر EVOLIS  مدل R3011-YMCKO میباشد و قابلیت چاپ 200 عدد کارت یک رو و یا 100 عدد کارت پشت و رو را دارد. این محصول با پرینتر های چاپ کارت Tattoo, Pebble, Dualys, Quantum, Securion  سازگار بوده و ساخت کشور فرانسه میباشد

ریبون رنگی پرینتر EVOLIS-YMCKO-R3011-غیر اصلی

ریبون رنگی پرینتر EVOLIS-YMCKO-R3011-غیر اصلی

ریبون رنگی پرینتر EVOLIS-YMCKO-R3011-غیر اصلی

مشخصات فنی
ریبون رنگی کامل پانل  YMCKO

برای استفاده در  پرینتر کارت شناسایی Tattoo, Pebble, Dualys, Quantum, Securion

 برای چاپ انواع کارت شناسایی ، کارت ویزیت ، کارت گارانتی، کارت دانشجویی،کارت عضویت و مناسب می باشد .

امکان چاپ 200 عدد کارت یکرو

ریبون رنگی پرینتر EVOLIS  مدل R3011-YMCKO میباشد و قابلیت چاپ 200 عدد کارت یک رو و یا 100 عدد کارت پشت و رو را دارد. این محصول با پرینتر های چاپ کارت Tattoo, Pebble, Dualys, Quantum, Securion  سازگار بوده و ساخت کشور فرانسه میباشد

فهرست