ترمينال كاهش اعتبار:

  • دستگاه كاهش اعتبار تك نرخي
    اين دستگاه، بر روي گيت‌هاي درب ورودي مجموعه نصب مي‌گردد و با نشان دادن كارت شهربازي مشتري به دستگاه، بهاي خدمات از اعتبار كارت كسر شده و گيت باز مي‌شود. همچنين فرد پس از ورود به مجموعه، جهت استفاده از دستگاه‌هاي بازي، كارت خود را به دستگاه كارت‌خوان نصب شده بر روي دستگاه بازي نشان مي‌دهد تا بهاي بليط از اعتبار كارت وي كسر گردد و سپس دستگاه فعال مي‌شود.
  • دستگاه كاهش اعتبار چند نرخي
    اين دستگاه، در فروشگاه، بوفه‌، كافي‌شاپ و رستوران شهربازي قرار مي‌گيرد. به اين صورت كه اپراتور مبلغ فاكتور را ازطريق كي‌پد دستگاه وارد نموده و با نشان دادن كارت شهربازي افراد به دستگاه، اين مبلغ از اعتبار آن كسر مي‌گردد.
فهرست