كارت شهربازی
فرد با پرداخت مبلغ دلخواه به اپراتور مستقر در باجه، يك كارت شهربازي هوشمند با همان ميزان شارژ دريافت نموده و جهت استفاده از كليه خدمات مجموعه اعم از: بازي‌ها، فروشگاه، رستوران و بوفه، پاركينگ و …، بهاي هر يك را از طريق كسر كارت بليط مي‌پردازد.
فهرست