تجهیزات شهربازی
در شهربازی های مدرن یکی از دغدغه های اصلی نحوه مدیریت مراجعین و چگونگی استفاده آنها از تجهیزات شهربازی می باشد
برای حل این مورد شرکت سیمرغ جهانگستر مجموعه ای از تجهیزات مدیریتی وسایل شهربازی را طراحی و تولید نموده است که با این تجهیزات مدیریتی شهربازی به راحتی میتوان تجهیزات شهربازی را مدیریت نمود
این مدیریت میتواند هم بر جنبه مالی امور شهربازی باشد و هم مدیریت زمان و نحوه استفاده از وسایل شهربازی
انواع کارتخوانهای شهربازی که وظیفه تراکنشهای مربوط به کارت شهربازی را انجام میدهند در کنار نرم افزار شهربازی و همچنین تابلوها و وسایل اطلاع رسانی تنها بخشی از تجهیزات شهربازی های مدرن تجهیز شده توسط شرکت سیمرغ جهانگستر می باشد

تجهیزات اتوماسیون شهربازی

پرينتر چاپ كارت شهربازی

پرينتر چاپ كارت شهربازی

كارت شهربازی

كارت شهربازی

گيت كنترل تردد شهربازی

گيت كنترل تردد شهربازی

تابلو روان شهربازی

تابلو روان شهربازی

نمايشگر عملكرد كارت

نمايشگر عملكرد كارت

دستگاه كاهش اعتبار كارت بليط

كاهش اعتبار كارت بليط

افزايش اعتبار كارت بليط

افزايش اعتبار كارت بليط

نرم افزار اتوماسیون شهربازی

نرم افزار اتوماسیون شهربازی

خرید تجهیزات مدیرتی شهربازی آیا در زمان و هزینه های ما تاثیرگذار است؟
بله-به صورت کلی با خرید تجهیزات شهربازی شما نیاز به مدیریت آنها دارید یک روش قدیمی این است که برای کنار هر دستگاه شهربازی و یا هر چند تای آنها یک کارمند استخدام کنید که در هنگام پرداخت پول یا ارائه فیش اجازه استفاده را به مشتری بدهد
اما با خرید تجهیزات مدیریتی دستگاه های شهربازی شما هر تجهیزات شهربازی را با دستگاه های هوشمند تجهیز میکنید و بعد از آن مشتریان میتوانند با کارتهای هوشمندی که در اختیار دارند از تجهیزات استفاده نمایند که خود باعث کاهش هزینه های شما و مدیریت زمان می شود

فهرست