سيستم اتوماسيون حمل و نقل هوشمند هما
سيستم حمل و نقل هوشمند (ITS:Intelligent Transportation System)

خودروهاي متعددي در سراسر شهر و کشور تردد دارند که در حال حاضر امکان مشاهده مسير حرکتشان بصور ت آنلاین براي سازمانهاي حمل و نقل ميسر نیست و تخلفات احتمالي اين خودرو ها به سختي قابل پيگيري مي باشد . تخلفاتي نظير سرعت غير مجاز ، خروج از محدوده مجاز ، توقف طولاني ، خروج از خط و . . . . سيستم مکان يابي و تجهيزات ناوبري خودروها به منظور بر آورده نمودن نيازهاي استفاده کننده گان طراحي و توليد گرديده است . اين سيستم با ارائه دستگاههای متنوع و بروز با امکان استفاده از جی پی اس و بستر ارتباطی جی پی آر اس و SMSقابل استفاده براي کنترل ناوگان حمل و نقل عمومي ، تاکسيراني ، ادارات و ارگانها و سازمانها ، شرکت ها ، سرويس مدارس، آژانس‌های تاکسي تلفني و پيک هاي موتوري ، شرکت هاي حمل و توزيع مواد غذايي ، شرکتهاي خدماتي ، مراکز بيمارستاني و بانکها و اشخاص حقيقي و . . . می باشد.

كلمات كليدي هما: جی پی اس ، GPS ، جی پی آر اس ، GPRS ، مکانیاب ، مکان یاب ، ردیاب ، حرکت روی نقشه ، هما ، سیستم حمل و نقل هوشمند ، ITS ، حرکت نما ، کنترل تردد هوشمند ، کنترل ماهواره ای ، تاکسیمتر ، تاکسی ، کنترل ناوگان ، ناوگان ، پیشرفته ترین ، حمل و نقل ، جی پی اس آفلاین ، جی پی اس آنلاین ، ارتباط ماهواره ای ، مرکز کنترل ، جا یاب ، جی پی اس مخفی ، جی پی اس ماشین ، جی پی اس خودرو ، جی پی اس اتومبیل ، ارتباط آن لاین ، آی تی اس ، ردیاب ، رهیاب ، جي اس ام ، خودروياب
فهرست