جدیدترین سیستم هوشمند اتو پارک پارکینگ

محصولات
جهان‌گستر
برای
مشاغل
گوناگون

اتوماسیون ایاب و ذهاب دانشجویی پرینتر چاپ کارت اتوماسیون مجموعه ورزشی گیت ورود و خروج قفل الکترونیکی
اثرانگشتی
 تردد دانشجویی پرینتر چاپ کارت مدل PRC151 تجهیزات باشگاه  کنترل تردد قفل الکترونیکی باشگاه
اطلاع رساني
به دانشجویان
مدل PRC151 مجموعه های ورزشی گیت ورود و خروج قفل باشگاهی
اتوماسیون اتوبوسرانی سیستم مکان یاب خودرو اتوماسیون پارکینگ اتوماسیون شهربازی اتوماسیون
حمل و نقل
سیستم جامع اتوبلیط مکان یاب خودرو
پارکینگ هوشمند اتوماسیون شهربازی دستگاه تاكسيمتر TA90
کارتخوان کیمیا مکان یاب خودرو قفل پارکینگ افزایش/کاهش
اعتبار کارت
دستگاه موقعیت یاب
مجهز به GPS