‌اتوماسیون ایاب و ذهاب دانشجویی
سیستم ‌اتوماسیون ایاب و ذهاب دانشجویی
شرکت جهان گستر با بیش از 20 سال تجربه موفق در عرصه تولید اتوماسیون سیستم های مختلف دانشگاهی، اداری، سازمانی سیستم یکپارچه مدیریت ناوگان اتوبوسرانی، سیستم یکپارچه و جامع کارت بلیط الکترونیک(AFC) و مکان یابی (AVL) طراحي و توليد نموده است و این سیستم به صورت یکپارچه و جامع تمام ابزارهای مدیریتی و کلیه امکانات لازم را برای مدیران ارشد سازمان ها جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی فراهم ساخته است .شاخصه های مهم این سیستم به شرح ذيل مي باشد:
1- استفاده و بهره برداری از کارت جهت کسر مبلغ
2- مديريت مالي و توزيع مناسب ناوگان به صورت آنلاين دريافت انواع گزارشات مالي و مديريتي
3- کنترل و نظارت و دريافت انواع گزارشات ازسيستم کاهش و افزايش اعتبار کارت و مکان يابي ناوگان و سـاعات حرکت سرویس ها و تعداد دانشجویان استفاده کننده و کنترل تردد
4- انواع سیستم های شارژ کارت بلیط الکترونیکی

نرم افزار جامع اتوبوسراني (AFC,AVL)
اين نرم افزار قلب تپنده سيستم است با هدف مديريت و توزيع ناوگان اتوبوسراني به صورت آنلاين و لحظه به لحظه، برخي از امکانات اين
نرم افزار به شرح ذيل مي باشد:
1- انواع گزارشات نموداری و آماری از عملکرد ناوگان در هر محدوده زمانی مورد نظر
2- امکان گزارش گيری های متنوع از مکان يابي اعم از سرعت مجاز و غيرمجاز، خروج از محدوده تعريف شده، عدم توقف درايستگاه و مبدا
و مقصد و سرویس ها و....
3- امکان تعيين گروه
4- کنترل تردد دانشجویان و کارکرد راننده و سیستم شارژ
5- امکان گزارش گيری مربوط به خطوط پرازدحام
6- مشاهده خطوط و حرکت اتوبوس ها بروی نقشه شهر


سیستم خود شارژ هوشمند بدون نیاز به اپراتور دارای راهنمای صوتی استفاده از سیستم در دو مدل:
1- شارژ با امکان استفاده از pos بانکی
2- شارژ و فروش کارت با امکان استفاده از pos بانکیسيستم اطلاع رساني به دانشجویان:
1- تــابلوهای نمايش زمــان رسيدن اتوبوس به ايستگاه و امکان نمايش پيام های متني و تبليغاتي
2- تابلوهای روان داخل اتوبوس و ايستگاه برای نمايش پيام
3- سامانه اطلاع رساني پيامکي جهت زمان رسيدن اتوبوس به ايستگاه مورد نظر