جهت اعطای نمایندگی با شماره های 1309364-0912 تماس حاصل فرمائید.

محصولات
جهان‌گستر
برای
مشاغل
گوناگون

اتوماسیون ایاب و ذهاب دانشجویی پرینتر چاپ کارت اتوماسیون پارکینگ گیت ورود و خروج قفل الکترونیکی
اثرانگشتی
اتوماسیون مجموعه ورزشی
اطلاع رسانی پرینتر چاپ کارت مدل PRC151 قفل پارکینگ گیت ورود و خروج قفل الکترونیکی باشگاهی دستگاه خدمات ورزشی
اطلاع رساني
به دانشجویان
مدل PRC151 قفل پارکینگ گیت ورود و خروج قفل باشگاهی مجموعه های ورزشی
اتوماسیون اتوبوسرانی اتوماسیون کتابخانه پورتال سازمانی یاس سیستم جامع دانشگاهی اتوماسیون
حمل و نقل
اتوماسیون شهربازی
سیستم جامع اتوبلیط صدور ژتون
اسکنر بارکد خوان
پورتال سازماني ياس دستگاه کنترل تردد خوابگاه دستگاه تاكسيمتر TA90 اتوماسیون جامع شهربازی
کارتخوان کیمیا اسکنر بارکدخوان شخصي، شركتي، سازماني دستگاه کنترل تردد خوابگاه دستگاه موقعیت یاب
مجهز به GPS
افزایش/کاهش
اعتبار کارت